برای تمدید دامنه ملی خود می توانید از این قسمت استفاده کنید. سیستم شمارا در مراحل تمدید دامنه راهنمایی خواهد کرد.

رمز دامنه اختیاری است. در صورتی که قصد دارید علاوه بر تمدید، مدیریت دامنه توسط این وب سایت انجام شود رمز دامنه را وارد کنید.

انتقال دامنه

در صورتی که قصد انتقال دامنه خود به شناسه دیگری را دارید، می توانید با وارد کردن مشخصات آن، اقدام به شروع عملیات و پرداخت هزینه انتقال کنید.

دامنه
شناسه کاربر مقصد
کد انتقال دامنه

هزینه انتقال دامنه برابر با 13,500 تومان می باشد که از اعتبار حساب کاربری شما کسر می شود. در صورتی که اعتبار شما کمتر از این میزان است لطفا اقدام به شارژ حساب کاربری خود کنید.