وُرا - 5 گیگابایت

57,500 تومان
ماهانه
 • فضا 5072 مگابایت (5 گیگابایت)
 • ترافیک نامحدود
 • پردازنده 1 هسته
 • رم فیزیکی 2 گیگابایت
 • ورودی/خروجی(i/o) 10MB/s
 • وب سرور لایت اسپید
 • کنترل پنل سی پنل/Cpanel
 • ورژن php امکان انتخاب از 5.4 تا 8
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ادان دامین نامحدود
 • SSL رایگان دارد

وُرا - 10 گیگابایت

65,700 تومان
ماهانه
 • فضا 10240 مگابایت (10 گیگابایت)
 • ترافیک نامحدود
 • پردازنده 2 هسته
 • رم فیزیکی 2 گیگابایت
 • ورودی/خروجی(i/o) 12MB/s
 • وب سرور لایت اسپید
 • کنترل پنل سی پنل/Cpanel
 • ورژن php امکان انتخاب از 5.4 تا 8
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ادان دامین نامحدود
 • SSL رایگان دارد

وُرا - 15 گیگابایت

79,400 تومان
ماهانه
 • فضا 15360 مگابایت (15 گیگابایت)
 • ترافیک نامحدود
 • پردازنده 2 هسته
 • رم فیزیکی 3 گیگابایت
 • ورودی/خروجی(i/o) 15MB/s
 • وب سرور لایت اسپید
 • کنترل پنل سی پنل/Cpanel
 • ورژن php امکان انتخاب از 5.4 تا 8
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ادان دامین نامحدود
 • SSL رایگان دارد

وُرا - 20 گیگابایت

95,000 تومان
ماهانه
 • فضا 20480 مگابایت (20 گیگابایت)
 • ترافیک نامحدود
 • پردازنده 2 هسته
 • رم فیزیکی 4 گیگابایت
 • ورودی/خروجی(i/o) 20MB/s
 • وب سرور لایت اسپید
 • کنترل پنل سی پنل/Cpanel
 • ورژن php امکان انتخاب از 5.4 تا 8
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ادان دامین نامحدود
 • SSL رایگان دارد

وُرا - 25 گیگابایت

108,500 تومان
ماهانه
 • فضا 25600 مگابایت (25 گیگابایت)
 • ترافیک نامحدود
 • پردازنده 2 هسته
 • رم فیزیکی 4 گیگابایت
 • ورودی/خروجی(i/o) 25MB/s
 • وب سرور لایت اسپید
 • کنترل پنل سی پنل/Cpanel
 • ورژن php امکان انتخاب از 5.4 تا 8
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ادان دامین نامحدود
 • SSL رایگان دارد

وُرا - 30 گیگابایت

135,700 تومان
ماهانه
 • فضا 30720 مگابایت (30 گیگابایت)
 • ترافیک نامحدود
 • پردازنده 2 هسته
 • رم فیزیکی 4 گیگابایت
 • ورودی/خروجی(i/o) 25MB/s
 • وب سرور لایت اسپید
 • کنترل پنل سی پنل/Cpanel
 • ورژن php امکان انتخاب از 5.4 تا 8
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ادان دامین نامحدود
 • SSL رایگان دارد