وُرا - 5 گیگابایت
 • 5072 مگابایت (5 گیگابایت) فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 1 هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت رم فیزیکی
 • 10MB/s ورودی/خروجی(i/o)
 • لایت اسپید وب سرور
 • سی پنل/Cpanel کنترل پنل
 • امکان انتخاب از 5.4 تا 8 ورژن php
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ادان دامین
 • دارد SSL رایگان
وُرا - 10 گیگابایت
 • 10240 مگابایت (10 گیگابایت) فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 2 هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت رم فیزیکی
 • 12MB/s ورودی/خروجی(i/o)
 • لایت اسپید وب سرور
 • سی پنل/Cpanel کنترل پنل
 • امکان انتخاب از 5.4 تا 8 ورژن php
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ادان دامین
 • دارد SSL رایگان
وُرا - 15 گیگابایت
 • 15360 مگابایت (15 گیگابایت) فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 2 هسته پردازنده
 • 3 گیگابایت رم فیزیکی
 • 15MB/s ورودی/خروجی(i/o)
 • لایت اسپید وب سرور
 • سی پنل/Cpanel کنترل پنل
 • امکان انتخاب از 5.4 تا 8 ورژن php
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ادان دامین
 • دارد SSL رایگان
وُرا - 20 گیگابایت
 • 20480 مگابایت (20 گیگابایت) فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 2 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت رم فیزیکی
 • 20MB/s ورودی/خروجی(i/o)
 • لایت اسپید وب سرور
 • سی پنل/Cpanel کنترل پنل
 • امکان انتخاب از 5.4 تا 8 ورژن php
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ادان دامین
 • دارد SSL رایگان
وُرا - 25 گیگابایت
 • 25600 مگابایت (25 گیگابایت) فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 2 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت رم فیزیکی
 • 25MB/s ورودی/خروجی(i/o)
 • لایت اسپید وب سرور
 • سی پنل/Cpanel کنترل پنل
 • امکان انتخاب از 5.4 تا 8 ورژن php
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ادان دامین
 • دارد SSL رایگان
وُرا - 30 گیگابایت
 • 30720 مگابایت (30 گیگابایت) فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 2 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت رم فیزیکی
 • 25MB/s ورودی/خروجی(i/o)
 • لایت اسپید وب سرور
 • سی پنل/Cpanel کنترل پنل
 • امکان انتخاب از 5.4 تا 8 ورژن php
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ادان دامین
 • دارد SSL رایگان