رایکا پرو - 1001

22,700 تومان
ماهانه
 • فضا 1024 مگابایت (1 گیگابایت)
 • ترافیک نامحدود
 • پردازنده 2 هسته
 • رم فیزیکی 2 گیگابایت
 • ورودی/خروجی(i/o) 3MB/s
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ادان دامین نامحدود
 • SSL رایگان دارد

رایکا پرو - 1002

35,600 تومان
ماهانه
 • فضا 2048 مگابایت (2 گیگابایت)
 • ترافیک نامحدود
 • پردازنده 2 هسته
 • رم فیزیکی 2 گیگابایت
 • ورودی/خروجی(i/o) 5MB/s
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ادان دامین نامحدود
 • SSL رایگان دارد

رایکا پرو - 1003

44,100 تومان
ماهانه
 • فضا 5072 مگابایت (5 گیگابایت)
 • ترافیک نامحدود
 • پردازنده 2 هسته
 • رم فیزیکی 2 گیگابایت
 • ورودی/خروجی(i/o) 8MB/s
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ادان دامین نامحدود
 • SSL رایگان دارد

رایکا پرو - 1004

65,000 تومان
ماهانه
 • فضا 10144 مگابایت (10 گیگابایت)
 • ترافیک نامحدود
 • پردازنده 2 هسته
 • رم فیزیکی 2 گیگابایت
 • ورودی/خروجی(i/o) 10MB/s
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ادان دامین نامحدود
 • SSL رایگان دارد